Cílem projektu „Co všechno příroda dokáže?“ je doplnit zahrady mateřských škol V. Makovského 4429 a Slavíkova 6067, která je organizační součástí Mateřské školy V. Makovského, o prvky, které budou zvyšovat povědomí dětí o dalším možném náhledu na environmentální svět.

V rámci projektu byly pořízeny vrbičkové stavby do zahrad obou mateřských škol. Díky vrbičkovým stavbám děti zjišťují, jak se proměňují tyto prvky podle ročních období. Děti tak budou moci pozorovat, jak se postupně vyvíjejí od kořenů až po hotové týpí. Vrbičkové stavby jsou významné pro děti jako přírodní úkryt, kde si mohou nejen hrát, ale také pozorovat změny na vrbovém proutí, poznávat jejich vlastnosti i vzhled.

Učí se vnímat přírodu v nejbližším okolí, ze získaných příjemných zážitků si vytvářejí pěkný vztah k místu i lidem. Z poskytnuté dotace byly rovněž pořízeny dva vodní prvky, díky kterým děti budou moci pozorovat vlastnosti vody, zjišťovat, co plave, jak se potápí, jaká je energie vody, jak s vodou hospodařit, nebo jak ji zahradit a vytvořit jezírko.

Mohou pozorovat i živočichy, kteří se budou k vodnímu prvku přibližovat. Tento prvek podporuje rozvoj volné hry a pohybu, kreativitu, spolupráci a interakci s vrstevníky. Voda zahradu oživí, osvěží a pomůže v parných letních dnech vytvořit příjemné mikroklima.

Projekt se realizuje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. Byl podpořen z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2021–2022.

Przewiń do góry