V květnu 2022 nám byl udělen statut Waldorfské třídy. Díky tomu jsme se mohly zapojit do waldorfského dění a první víkend v únoru jsme v naší Mateřské škole Větrná 1084 v Ostravě Porubě uspořádaly celostátní setkání učitelů Waldorfských mateřských škol. Tématem setkání byla školní připravenost.

     V pátek 3. února jsme přivítaly učitelky waldorfských mateřských škol z Prahy-Žižkova, Prahy-Petřin, Olomouce, Pardubic, Žďáru nad Sázavou, Písku, Semil, Příbrami a samozřejmě z Ostravy. S chutí jsme se pustily do práce a vzájemného sdílení. Začaly jsme eurytmií a následně jsme si upřesnily témata, na kterých budeme pracovat. Definovaly jsme si z Waldorfského hlediska, co je školní zralost a připravenost, dotkly jsme se tématu dětí nemluvících rodným jazykem a jak nejlépe uchopit odchod do ZŠ (přemotivovanost x strach). Připravily jsme si témata k sobotnímu sdílení. Sobota 4. února začala eurytmií a krátkým zpěvem, rozdělily jsme se do tří skupin, kde jsme diskutovaly nad tématy diagnostiky dětí předškolního věku, rozhovor s rodiči a praktické dovednosti a náměty k tvoření s předškolními dětmi (portfolio). Nedělní dopoledne využila rada asociace Waldorfských mateřských škol k projednávání vlastních témat k další efektivní práci.

     Velké díky patří rodičům dětí Waldorfských tříd z Ostravy Poruby za bohaté občerstvení, které pro hosty připravili. Setkání bylo velmi podnětné, obohacující, tvůrčí, podporující a plné vzájemného sdílení. Je velmi příjemné, když je práce naplňující a přináší radost.

Jana Górná, učitelka waldorfské třídy MŠ Větrná

Przewiń do góry