Dne 27. ledna 2022 se uskutečnila závěrečná konference našeho projektu. Konference probíhala online z Centra PANT v Ostravě, kde se setkali všichni prezentující a také zástupci realizačního týmu MAP. S ohledem na epidemickou situaci však nebyla možná účast hostů, kteří tak museli zůstat v online prostředí. Cílem konference byla prezentace výstupů projektu, realizovaných aktivit, sdílení příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností aktivních škol v oblasti rozvoje školy prostřednictvím realizovaných projektů.

Mezi vystupujícími dále prezentovali: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, vedoucí PS pro předškolní vzdělávání a péči a ředitelka MŠ Hornická, Bc. Natálie Kaštovská, ředitelka MŠ Paprsek, Mgr. Libuše Přikrylová, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a ředitelka ZŠ Provaznická, Ing. Milan Chalupa, vedoucí PS pro kariérové poradenství a ředitel ZŠ J. Šoupala, Mgr. Kateřina Hořejší, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti a ředitelka DDM Poruba, Mgr. Stanislava Korcová, členka PS pro předškolní vzdělávání a péči, členka PS pro financování a ředitelka MŠ Varenská a Ing. Lenka Nekorancová, projektová manažerka Gymnázia, ZŠ a MŠ Hello.

 


PROGRAM KONFERENCE

 1. Zahájení konference
  • Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora města Ostravy, předsedkyně Řídícího výboru MAP
  • Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu MMO
 2. Celkový souhrn projektu MAP ORP Ostrava II
 3. Aplikace projektových aktivit do běžné praxe škol:
 4. Rozvoj MŠ prostřednictvím projektů
  • Předání inspirace a zkušeností z praxe (Mgr. Stanislava Korcová) – prezentace ZDE
 5. Rozvoj ZŠ prostřednictvím projektů
  • Předání inspirace a zkušeností z praxe Ing. Lenka Nekorancová (Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) – prezentace ZDE
Przewiń do góry